Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet

Igali képeslap

2016. október 28. - MaNDA

Az igaliak rendkívüli módon és méltán büszkék városukra. Azt mondják, hogy igazuk van, mert cáfolhatatlan: Igal egyedülálló kincse az országnak. A település, akárcsak a fürdő olyan kivételesen szép természeti környezetben fekszik, amit talán egyetlen másik fürdő sem mondhat el magáról. Dombokkal körülvéve, völgyekkel védve, távol a forgalmas utaktól és zajos gyáraktól. Így tehát, aki érintetlen tájakat akar felfedezni, Igal környékén bátran elindulhat kirándulni. Azt is mondják az igaliak, hogy itt van az ország egyik legjobb minőségű gyógyvize. Bizonyítékul sorolják, hogy sok-sok kilátástalan betegségből történt gyógyulás, baleset utáni regenerálódás vagy éppen gyermekáldás köszönhető az igali víznek. Ennek összetétele nem titok: alkáli kloridos és hidrogén karbonátos, a benne levő jodidion miatt a jódos vizek csoportjába sorolják.

Igal (Forrás: Igal Önkormányzatának honlapja)

A település neve 1193-ban fordul elő először írásban. Számtalan dokumentum azonban arra utal, hogy ez előtt is éltek már itt. 1211-ben Igal villa-nak nevezte egy oklevél, 1272-ben faluként szerepelt, ekkor adományozta a nádor a Nyulak szigetén, azaz a mai fővárosi Margit-szigeten élő apácáknak. Az 1400-as években mezővárosként említik a krónikák. Hunyadi Mátyás uralkodása alatt Igal kiváltsága volt, hogy évente négy országos vásárt rendezzen. A török kori harcok idején, az 1600-as években palánkvárat építettek itt. 1687-ben Esterházy Pál nádor arról tudósít, hogy a mezővárost sikerült visszahódítani. A törökök azonban alaposan visszafogták a fejlődést, csökkent a lélekszám. Később a Batthyány család birtokába került, aztán a Berger család és a veszprémi püspökség fennhatósága alá tartozott. A történelmen nagy léptekkel továbbhaladva már a Rákóczi-szabadságharcnál tartunk, Vak Bottyán itt nagy csatában súlyos vereséget szenvedett a császáriaktól. Sok polgári áldozata is volt az összecsapásnak, a város is megsérült, leégett például a mai templom 1331-ben épített elődje is. Az elhunytakat közös sírba temették és idehordták a romokat. Erre a halomra aztán egy Kálváriát állítottak. 1686-ban kolerajárvány szedett sok áldozatot Igalon. A lélekszám később folyamatosan nőtt. Az 1848-49-es szabadságharc utáni időkben a város fejlődése egyenletesnek minősíthető, ipari létesítményeket építettek. A 19-20. század fordulóján több tucat igali hajózott át Amerikába, közülük sokan és hatékonyan támogatták az itthon maradottakat. A két világháború között egyre nagyobb hírnevet szerzett a község kisipara és kereskedelme, állatvásárai rengeteg embert vonzottak ide. Igal legújabb kori történelmének meghatározó eseménye az 1940-es években indult olajkutatás, amikor is, mint az ország sok más vidékén nem olaj, hanem gyógyhatású, 81 fokos termálvíz tört a felszínre. Az 1960-as években épült fel erre a folyékony bázisra a fürdő.

Az Igali Gyógyfürdő (Forrás: MaNDA Adatbázis, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Budapest, CC BY-NC-ND 

1962-ben adták át az első két medencét, ezeket három évvel később téliesítették. 1967-ben úszómedencét és három gyermekmedencét alakítottak ki, aztán nyolc évvel később újabb medencével bővült a létesítmény. Az egyre nagyobb vendégszám a 2001 tavaszától gyógyfürdőként üzemelő intézmény életében újabb fejlesztéseket igényelt. 2003-ban adták át az eddigi legnagyobb fedett fürdőt, ahol az összes egészségügyi szolgáltatást egy helyen vehetik igénybe a vendégek. 2012-ben egy hatszázmillió forintos beruházással tovább bővítették a beépített területet, az ezernégyszáz négyzetméterrel lett nagyobb. Új vendégfogadó tér, büfé, üzletek épültek. Ezeken túl két, egyenként háromszáz ember befogadására alkalmas öltöző és zuhanyzó blokkok kerültek a megújult létesítménybe. A számadatokat folytatva a vízfelület százötven négyzetméterrel lett nagyobb a korábbinál, részleteiben ez egy élménymedencét, egy fedett gyerekmedencét, egy szabadtéri gyógyvizes élménymedencét és egy új, merülő medencével ellátott szauna komplexumot jelent.

A nagymajori pincefülkék titka

Érdemes célba venni a tiszacsege-nagymajori Vay-kastélyt és annak történetét.  Azon a vidéken, ahol a Rákosi diktatúra alatt megalázó körülmények között éltek az ellenségnek minősített, a fővárosból és az ország legkülönfélébb településeiről a hortobágyi pusztára kitelepített arisztokraták, polgárok, tisztviselők, értelmiségiek, Tiszacsege külterületén az Ohati térségben egy imponálóan szép új kastély áll napjainkban. Éppen olyan, mint a szinte teljesen elpusztított régi. A sors különös fintora, hogy a rendszerváltás után úgy-ahogy megtörtént a kommunizmus áldozatainak, így a Hortobágyra kitelepítetteknek a rehabilitálása, éppen a legszörnyűbb megpróbáltatásaik színterén, egy ősi magyar arisztokrata család, a Vayak egykori kastélya is régi fényében pompázhat.

Nézzük először a Vay-család történetét. Tiszacsege az 1660-as években Vay (III) Ábrahám Ibrányi Annával kötött házassága révén került a Vayak tulajdonába. A legendák szerint az arisztokrata család őse egy Voja nevű pogány vitéz volt, akit 994-ben Szent István királlyal egy napon kereszteltek meg, a keresztségben a Tamás nevet kapta. Ennél némiképp hitelesebb a IV. László király idején élt, 1208-ban írásban említett Vay (I) Ábrahám léte. Majdnem kétszáz évet kell várnunk Vay (II) Ábrahám feltűntére, akinek Zsigmond király 1418-ban címeres levelet és pallosjogot adott. Újabb évszázadok elteltével érkezünk el a mi csegei harmadik Ábrahámunkhoz, akinek utódát, Vay (I) Lászlót, Tiszacsege földesurát Rákóczi Ferenccel és Vay (I) Ádámmal együtt Bécsújhelyen tartottak fogságban. László a szabadságharc idején kuruc brigadérosként szolgált. 1717-ben tiszacsegei birtokának felét legidősebb fiára Vay (IV.) Ábrahámra hagyta. A másik rész kettéosztva két lányáé lett, ám a család nem vágta szét a csegei uradalmat, közös kezelésben tartották. Később ez a jó szokás megtört, a következő nemzedék tagjai már feldarabolták a birtokot.

Nagymajor felépítése Vay (I) Miklós nevéhez kötődik, aki igen sokoldalú ember volt: hadmérnök, dandártábornok, császári és királyi kamarás, országgyűlési követ és folyamszabályozási királyi biztos. 1783-ban magyar bárói rangot kapott II. Józseftől. Az Ohati tölgyerdőben felépített kastély 1819-re már biztosan állt. Ekkor írták róla, hogy az egész épület új. Felújításakor azonban a kastélypincében az 1821-es évszámot találták meg, ekkor fejezték be teljesen az építkezést. A klasszicizmusba hajló késő barokk, empire stílusú, rokokó kagylódíszítésű kastély Magyarországon egyedülállónak számít. Négyzetes alaprajzú, kétemeletes főépületét feltehetően nagyobbra tervezték. Az alap huszonötször huszonöt méteres, a ház azonban végül tizenkilencszer tizenkilenc méteres alapterületű lett. A pince beépítetlen részén teraszt alakítottak ki. A pince igen fontos házrésznek számított, nyolcvan gönci hordó bort, és kilencezer pozsonyi mérő búzát lehetett benne tárolni. A kastélypincével összefüggésben később több legenda is életre kelt. Ennek oka az volt, hogy közepén kilenc azonos méretű, boltozatos fülke van, ezeknek kicsi, hatvanszor hatvan centiméteres a bejárati nyílása. Voltak, akik arról írtak tanulmányt, hogy a kastély a középkori ohati apátság romjaira épült, és mivel a szerzetesek bíróként is működtek, a fülkék csakis börtöncellák lehettek. Később kiderült, hogy az ohati apátság nem itt, hanem a mai Telekházán volt. Egy másik legenda a Vay bárók Nagymajor környékén tartott vadászataihoz kapcsolódik: a fülkékben tartották az agarakat. Valójában a fülkék egyszerű búzatárolók voltak.

Vay-kastély (Forrás: Magyar Kastélylexikon)

Tanulságos megismerni, hogy milyen épületekből állt a 19. század első felében egy ilyen majorság. A kastély mellett ott állt négy béresház, két ökör és szarvasmarha istálló, egy juhhodály, egy csűr, egy góré, egy ól, egy fáskamra, egy szekérszín és egy malom. A kastély melletti nagy gyümölcsös terméséből pálinka készült. Néhány év elteltével új tiszttartó házat építettek, a nyolcholdas kertbe pedig tízezer tő szőlőt telepítettek. A birtokon igen jövedelmező volt a juhtartás, ám egyre nagyobb bevételük volt dohánytermesztésből. 1829-ben tizenkilenc dohányos ház állt az uradalomban.

A Vay-család Nagymajort kezében tartó tagja, Vay Lajos 1848 előtt bérbe adta a hatezer holdas birtokot. A bérlő lakott a kastélyban is. A 19. század második felében sorra követték egymást a bérlők, a birtok azonban a Vayaké maradt, ennek talán legfőbb oka az volt, hogy a magyar arisztokraták körében nagy tekintélyt adtak nekik az ohati-nagymajori vadászatok. A bérlők által látványosan felfejlesztett birtok jelentős részét Vay Béla 1909-ben a nagymajori kastéllyal együtt eladta bérlőjének, Rosinger Lajosnak. A nevüket Radákra magyarosító örökösök Budapesten éltek, csak nyaralni jártak Nagymajorba. Az 1930-as években korszerűsítették a kastélyt, bevezették a vizet, fürdőszobákat építettek és gyönyörű parkot teremtettek köré. A második világháború után a Hortobágyi Állami Gazdaságé lett a kastély, dolgozóiknak itt választottak le lakásokat. A park tönkrement, az értékes fákat nagyrészt feltüzelték. A rendszerváltozás után az akkor szinte kísértetkastélyként élő, düledező falú, leromlott állagú épületet megvették. 2001-re új tulajdonosa teljesen helyreállította. Kastélyszállóként él tovább az épület, pincéjében borozó van. A szintén felújított épületekben egy rádiómúzeumot helyeztek el és egy konferenciateremnek is helyet találtak. A kastélypark kezd újra régi pompájában megéledni, 5,5 hektáros területére minden növényt újra kellett telepíteni.

Egy különös legendaként élő történet szerint a Vayak leszármazottai között ott van II. Erzsébet angol királynő. Nos, ez nem legenda. A Rákóczi Ferenccel együtt raboskodó Vay Ádámtól származik gróf Rhédey Claudia Zsuzsanna grófnő, aki nem más, mint II. Erzsébet szépanyja. Történészek által is bizonyított a tény, hogy törvényes házasságok révén jött létre a Vay-Windsor családok rokonsága. Maga II. Erzsébet is erre hivatkozott 1999-ben egy Göncz Árpádhoz, a magyar köztársasági elnökhöz írt levelében.

Tiszacsegén tehát igazán nincs messze egymástól a paraszti tüzes ól és a nagymajori kastély, a távolság nagyjából annyi köztük, mint a Vayak és az angol királynő között.

Tűz és víz a Tisza partján

Tiszacsege egyik jellemző néprajzi különlegessége a kétbeltelkesség. Ez azt jelenti, hogy egészen a múlt század közepéig a lakóház csoport elkülönült a házat övező szálláskerttől, amely gazdasági udvarként szerepelt. Tiszacsege Tüzelős-ól múzeumában szerezhetünk mindezekről tudomást. A 18. századi épület egy szálláskert része volt. A jószágtartó csegei parasztok ilyenféle ólakban tartották állataikat. Ezek többsége marha volt. Az ólak egyszerű építésűek, nád vagy vesszőfonatos paticsfallal készültek. Fedelük bogárhátú, szalmával, gazzal, földdel takart volt. Hosszabb oldalukon állt a bejárat, amelyet gyakran előtér vagy előtető védett. A tüzelős ólak benti tereiben kicsi ablakok adtak fényt. Az ajtók két részből álltak, felső részüket külön is ki lehetett nyitni. Így a tüzelős ól nappali világítása és szellőztetése is megoldódott. Az istállókban dolgozó embereknek az épületbe ülő és fekvő padkákat is beépítettek, némelykor priccseket, dikókat raktak be a jászolok mellé.

tuzelosol.jpgTüzelős-ól Múzeum

A tüzelős ólat 1997-ben vásárolta meg az önkormányzat. Papp József néprajzkutató irányításával állították helyre, megújították a falakat, a tetőt és valamennyi belső berendezését. Visszaállították a régi kút deszkakáváját és gémoszlopát, korhadt deszkakerítését fonott sövénykerítésre cserélték. A néprajz iránt érdeklődőket előzetes bejelentkezés után szívesen látják itt.

termalstrand.jpgA tiszacsegei termál

strand az 1972-ben feltárt 72 fokos hévízre épült. Két felnőtt és egy gyerek meleg vizes medence, egy hideg vizes úszómedence és egy csónakázó tó tartozik ide. A fürdőterek befogadó képessége 1600 fő. A nagyon mélyről, 1295 méterről feltörő termálvíz összetételét gondosan megvizsgálták, és gyógyító hatását egyértelműsítették. 2000-ben nyilvánították gyógyvízzé. A víz igen sok oldott szerves anyagot tartalmaz, kémiai összetételét illetően alkálhidrogén-karbonátos gyógyvíz. Izom és reumatikus fájdalmak, sömörös betegségek kezelésére ajánlják. A fürdő melletti Holdfény kemping a maga korszerű felszerelésével nem csak a vendégek számára fontos pihenőhely, hanem jó néhány munkahelyet jelent a tiszacsegeieknek.

A tiszacsegei Holt-Tisza – hivatalos nevén Nagyerdei vagy Miskafoki holtág – a folyó szabályozásáig az élő Tiszához tartozott. Területe 30 hektár, hossza 4,5 kilométer. Közepén a Kácsa-szigetet találjuk. A fokozottan védett táj egyedülálló érintetlen állapotával, mint írják, igazi bioszféra rezervátum, sem Magyarországon, sem a kontinensen nem találni hozzá hasonlót. Hétszáz hektárjából háromszáznegyvenet erdő borít. A különleges terület a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozik.

Csegén jól hallani az idők szavát

Tiszacsege nevében a Tisza előtag csak a 19. század elejétől szerepel, kellett, ugyanis az országban több Csege nevű helység is volt.

A város nevezetességei közül a leglátványosabb a református templom. Mai formáját, a jellemzően barokk küllemét jóval később kapta meg, mint a korábban a város első kőépületeként szereplő, értelemszerűen katolikus templom, amelyet 1596-ban a törökök szövetségesei, a krími tatárok pusztították el. Ám erről, a valaha volt templomról sok mindent tudunk, oklevelek, térképek és útleírások tesznek említést róla. A 15. században gótikus stílusban készült. Ezt a mohácsi vész előtt bástyákkal alaposan megerődítették, mellvédet emeltek elé, bástyás falakkal vették körül. A templomerőd, mint sok társa abban az időkben, Csege lakóinak védelmére szolgált. Egy 1461-ben kelt oklevél már várszerű építményként nevezi meg. A törökök végleges kiűzése előtt, 1621-ben újjáépítették. Mai barokk formáját 1856 és 1887 között kapta meg.

templom.jpgReformátus templom

Az ekkor elkészített új torony talapzata alá egyfajta időkapszulát tettek, amiben az építkezésről szóló okirat, egy üveg bor és pénzdarabok vannak. 1975-ben, a templom felújításakor kerültek elő a gótikus épületmaradványok, a befalazott sekrestyebejárat és a déli oldal ablakpárkányai. Megtalálták a templomot építő kőműves céhjelvényét is. A templom vulkáni tufaköveit Tokaj környékéről hozták ide hajóval a Tiszán. Feltárták a cintermet, azaz a templom melletti temetőt is. A csegeiek egészen az 1700-as évek végéig ide temetkeztek. Különös, még a pogány időkből származó szokás szerint sírjaikat kelet felé tájolták. 2004-ben a templom külső részét teljes egészében felújították.

zseller.jpgZsellérház múzeum

A nádtetős Zsellérház múzeum 1883-ban épült. Jellemzően az alföldi vagy közép-magyar háztípust mutatja meg. A 19. század végi paraszti élet tárgyi emlékeit tárja látogatói elé állandó kiállítása. A házat a Ferge-család építette. A vályogfalú, fehérre meszelt, hármas térbeosztású jobbágyház előterével (pitvar) szemben a konyha van. Egyik sarkában a szobába átnyúló búbos kemence. A pitvar másik oldalán ott a kamra. A konyhában Tiszafüred és Mezőcsát fazekasműhelyeiben készült edények, evőeszközök és sokféle konyhai felszerelés áll. Szembesülhetünk a hagyományos paraszti élet szabályaival, melyek pontosan meghatározták, hogy abban a világban kinek, hol a helye. Az asszonyoké a kemence és a kandalló körül, a férfiaké pedig a saroklóca előtti asztalnál. A vendégeket a nyoszolya előtt elhelyezett székbe ültették.

Tiszacsege történelme számtalan érdekességet rejt. Ezek mindegyikével megismerkedhet az, aki kellő időt és figyelmet fordít itt eltöltött ideje alatt arra, hogy meghallja a régmúlt idők szavát.

Tiszacsege: Halászlé, cége, kecsege

Tiszacsegét, ezt a közel ötezer lélekfős várost a Hortobágy kapujaként említik. Az itt élők egész történelmük során igen szorosan kötődtek a nagy pusztához és a nagy folyóvízhez, a Tiszához. Jellemzően az állattartás és a földművelés határozta meg életüket. Máig is sokaknak megélhetést ad a Hortobágy és a Tisza, azonban Tiszacsege a legújabb időkben már erőteljesen bekapcsolódhatott a kikapcsolódási, üdülési lehetőségeket rejtő turizmusba. Eredendően meglévő természeti kincsei mellett ehhez az egész évben működő termálfürdő is erősen hozzásegítette őket. A szabadidő eltöltésének rendkívül változatos formáit kínálják vendégeiknek. Ezt, ha csak a közlekedést nézzük, könnyen tetten érhetjük.

A rév Tiszacsegén a 19. században (Forrás: Tiszecsege Önkormányzata)

A Tisza túlpartjáról komppal jöhetnek ide, a város biztonságos gátjának tetején egyforma kényelemben közlekedhetnek a gyalogos túrázók és az egyre nagyobb létszámú kerékpárosok. A Tisza által létrehozott ezerszínű, természeti kincsekben gazdag növény és állatvilág számtalan élményt kínál az idelátogatóknak. Azok is jól járnak, akik a Tiszából csupán halakra kíváncsiak, pontosabban a halételekre. A híres Csegei Halászcsárda a Tisza-part gondozott, padokkal, pihenőhelyekkel szegélyezett útjain könnyen megközelíthető. A Tisza-parton tekintélyes nagyságú üdülőtelep épült. Ez félezernél több házból áll, ahol a nyaralók mellett jó néhány állandó lakost is találunk.

Csegei halászlé (Forrás: Tiszacsegei Halászcsárda)

Tiszacsege életében már évek óta állandó és tömegeket vonzó programként szerepel a júliusi halászlé fesztivál, azaz a csegei halászlé ünnepe, és az augusztusi Csege Napok. Kevéssé ismert, hogy nemcsak a Tisza déli szakaszán, hanem itt, az észak-keleti részen is megfigyelhető a nyári tiszavirágzás. Ősszel és tavasszal pedig a nagy folyó árterében színpompás kép kavalkáddal várja híveit a természet.

Bár Tiszacsege nevének eredetét a legtöbb forrás a Cseg személynévből eredezteti, ám az ügy ennél bonyolultabb. Sok, egymásnak ellentmondó adat van erről a szótörténeti tárakban és más könyvekben, kéziratokban. A szájhagyomány szerint a falu például a korábban a Tiszának ezen a szakaszán nagy számban élő kecsegéről kapta a nevét. Ez a ma már ritka halfajta ezt az elméletet azzal is megerősíti, hogy a falu 1696-ban készült pecsétjén is ott van. Aztán, egy bizonyos ősi halfogó eszközzel, a cége nevűvel is kapcsolatba hozták. A cégével a Tiszának ezen a vidékén korábban igen sok halat fogtak. (A cége a folyókba halfogáshoz épített rekesztés. A vízbe V alakú, alacsony gátat építettek, ennek nyílásába bocskor varsát vagy rőzsecsomót helyeztek, és gübülő rúddal hajtották a halat a cége szűk kapuja felé. De csinálhatnak céget a víz folyására merőlegesen levert karókból, sövényekből is. Ennek nyílásába zsákforma gamzsahálót fektettek. A hátsó nyílását katucska tartotta szabadon. Számtalan más formáját is használták a magyar patakokban és folyókban, minden esetre a neve Tiszacsegén és környékén a hétköznapok szókincsébe tartozott.)

A település nevét 1248-ban, Chegének írták egy oklevélben. IV. Béla adománylevele arról tanúskodik, hogy Csegén komoly révforgalom volt, az itt a Tiszán átkelőknek vámot kellett fizetniük. A falunak ebben az időben halászati joga volt a Völgyes, a Nagy-morotva és a Hortobágy vizeire is. 1299-ben Szilesd falu határát Csegéhez csatolták. A muhi csata előtt, 1241-ben a tatár seregek egy része itt kelt át a Tiszán Muhi felé. IV. Béla 1248-ban Csegét az egri püspökségnek adományozta. 1332-ben adófizető, egyházas helyként Károly Róbert királyunk birtoka volt. A 14. századtól a Bajoni majd a Hunyadi család birtokába került. A különböző, a faluhoz kötődő oklevelekből szépen nyomon követhető a helység fejlődése. Kezdetben falu, aztán birtok, majd már mezővárosként szerepelt. A Tiszántúltól a Nyugat-Európába irányuló óriási marhacsordákat megmozgató kereskedelem főútvonala itt haladt át. A 15. század végétől a debreceni mészáros céh is ezt használta.

Dombóvár híres fiai

Dombóvárt azok az emberek is híressé tették, akik innen indulva váltak maguk is híressé. A Rácegrespusztán felnőtt Illyés Gyula a település gimnáziumában tanult, akárcsak Pataki Ferenc a fejszámoló művész, és Buzánszky Jenő, a világ legismertebb magyarjainak, az aranycsapat tagjainak egyike.

fekete_istvan_emlektablaja_orbanhegyi_ut_7.jpgFekete István emléktáblája a róla elnevezett iskola bejáratánál. Budapest, Orbánhegyi út 7.

Dombóvár közelében, Göllén gyerekeskedett a magyar irodalom legnépszerűbb ifjúsági irodalmat művelő írói közé tartozó Fekete István. Neki szentelnek emléket Dombóvár első múzeumában, melyet Bodó Imre agrármérnök alapított 1995-ben. A százezrek látogatta kiállító terekben megnézhetők az író személyes tárgyai, eszközei: kéziratai, igazolványai, bizonyítványai, oklevelei, kitüntetései, versei, könyvei.  A természetről készített festmények és a sokak kedvencévé vált Fekete István-i állatszereplők modelljei: Vuk, a róka, Kele, a gólya, Csí, a fecske, Hu, a bagoly és Lutra, a vidra. A múzeumban helyet kaptak Csonka Sándor, Gulyás József, Soós Tibor és Szentkirályi Attila festőművészek munkái, valamint Ambrus Sándor grafikái. Fekete István Somogy megyei szülőfaluját, Göllét ott készült szőttesek képviselik. Figyelemre méltó tény, hogy megnyitása után alig négy évvel Dombóvár első múzeuma, a Fekete István Múzeum 1999-ben megkapta az év múzeuma díjat.

A Fekete István Múzeum épülete

2001-ben nyílt meg a felújított és az erre a célra átadott volt főszolgabírói házban a Dombóvári Helytörténeti Múzeum. A 19. század utolsó éveiben épült ház négy különböző méretű helyisége és tágas folyosó a saját és az időszakosan kölcsönzött tárgyakból rendezett kiállításokat szolgálja.

A 20. század második felének egyik legnagyobb hatású igazi, tudós népművelője volt a nemrég elhunyt Balipap Ferenc. Konok kitartással ragaszkodott városához, a szociológus végzettségű, ám költőként is az élvonalhoz tartozó szakember kisugárzása, elragadó embersége évtizedeken keresztül valódi, a helyi és a nemzeti értékeket képviselő és védelmező közösségeket tartott össze a városban.

Ahol Werbőczy műve megszületett

Maradjunk még Dombóvárott, nézzük meg történetét a kezdetektől. Az ókorban a rómaiak a keltáktól vették el és csatolták birodalmukhoz a Dunántúlt. A római időkben fontos utak vezettek át a majdani városon, Pécsről Győrbe és Óbudára vittek. A Kapos folyón még egy híd is volt, közelében pedig egy azt őrző katonai erődítmény. A honfoglaló magyarok korán benépesítették a természeti kincsekben gazdag vidéket, melynek nevét az itt talált szlávok Dobov (Tölgyes) szavából és a vár kapcsolatából eredeztetik. A Kapos folyó partján, már a tatárjárás után épült egy másik vár is. A település első írásos említése az Árpád-ház kihalása utáni időkből származik. 1326-ban már a Csák-nemzetség birtoka volt. A mohácsi csata után feltűnt a vidéken a híres Werbőczy István kancellár, aki agyafúrtan gyarapította vagyonát. Sógora halála után Dombó vára Werbőczy Imre birtokába került. Az erődítmény fénykora a 15. századra tehető.

harmaskonyv.jpgWerbőczy István Hármaskönyve, a Tripartitum.

Werbőczy István a magyar jogtudomány első, és több évszázadon át meghatározó alapművének, a Tripartiumnak nagy részét Dombóvárott írta. A törvénykönyvet 1517-ben adták ki, hatása akkor még alig volt bemérhető, később vált nyilvánvalóvá, hogy alapvetően meghatározta a magyar politikai és jogi gondolkodást. A török hódítás idején a megszállók igyekeztek itt tartósan berendezkedni. Az ő közigazgatási rendszerükben a budai kormányzóság koppányi szandzsákjának egyik központja volt. A vár környékét a törökök kiűzése idején felégették. A derék felszabadítók a várat felrobbantották, köveit a nálunk szokásos módon széthordták. Az új település első házait ezekből építették. Dombóvár vidékén a megszállás és harcok után gazdátlanná vált hatalmas területeket Esterházy Pál nádor vásárolta meg, és tette birtokai központjává.

Esterházy Pál portréja, Elias Widemann rézmetszete (1652)

A sokoldalú gróf és birodalmi herceg kitűnő katona, költő és zeneszerző volt. Kismartonban született 1635-ben. Édesapja, Esterházy Miklós korábban szintén viselte a nádori tisztséget. Édesanyja Nyáry Krisztina volt. A korban nem szokatlan nagycsaládban élt, hét testvére volt. Esterházy Pál Grazban és Nagyszombaton a jezsuitáknál tanult. Alig húszéves korában már főispánként megnősült, unokahúgát, Esterházy Orsolyát vette el. Tizennyolc gyerekük született. A büszke családapát Pápa kapitányává és királyi tanácsossá tették. 1657-től udvari tanácsos, 1661-ben főudvarmester lett, ezt a tisztséget 1681-es nádorrá választásáig viselte. A törökök kiűzését eredményező 1663-64-es harcokban Esterházy Pál jelentős szerepet kapott, feladatait sikerrel teljesítette. 1668-ban bányavidéki és Dunán inneni főkapitánnyá nevezték ki, rá egy évre Csobánc várának kapitánya lett. A harcok alatt végig hűséges volt a Habsburgokhoz, mert erősen hitt abban, hogy ezzel hazája érdekeit szolgálja, a Habsburgok nélkül az ország erőtlen lenne a törökökkel szemben. A felvidéki protestáns arisztokratákkal is szembefordult, békítő politikája a Thököly Imrével folytatott tárgyalásokon 1680-ba kudarcot vallott. Egy évre rá a soproni országgyűlésen Esterházy Pált nádorrá választották. Alig egy évvel később meghalt a felesége, de az arisztokrata újra megnősült, Thököly Imre testvérét, Évát vette el, tőle hét gyereke született. Személyében a magyarországi barokk költészet képviselőjét is tisztelhetjük, latin nyelvű emlékiratai forrásértékűek. Vallási indíttatásból alkotott zeneműveket, melyek 1711-ben Harmonia Caelestis címmel jelentek meg. Esterházy Pálnak egyéb írásai is ránk maradtak, teológiai értekezések és imádságok. Kitüntetett szerepe volt a törökök ellen vívott felszabadító háborúban, ott volt Buda ostrománál és annak visszafoglalásánál. 1687-ben rávette a rendeket, hogy mondjanak le az Aranybulla ellenállási záradékáról és a szabad királyválasztásról. Ezt a császár Esterházy Pál birodalmi hercegi rangra emelésével hálálta meg. A Rákóczi-szabadságharc idején is kitartott az uralkodóház mellett. 1711-től – Kismartonban, 1713-ban bekövetkezett haláláig – Moson vármegye főispáni tisztségét is viselte.

Aminek a gúnárok adtak nevet

Dombóvár legújabb kori történelme igen gazdag eseményekben. Ha nem a szorosan vett politikatörténetet vizsgáljuk, hanem a magyar gazdaság fellendülésének kezdetéig megyünk vissza, megállapíthatjuk, hogy miként tudta megváltoztatni, méghozzá erősen a maga javára fordítani a vasútvonalak kiépülésével megteremtett új helyzetet ez az életrevaló település. Az addig mezőgazdasági környéken sorra épültek fel az ipari üzemek, megváltozott a község közigazgatási helyzete, és a környék egyik legjelentősebb kulturális központjává vált. Országos hírű volt a Hungária Vajkiviteli Rt. dombóvári központjában készült minőségi vaj. 1900-ban kezdődött meg az üzemben a termelés, a napi 16-20 mázsa vaj nagy részét külföldön értékesítették.

A Dőry Konzervgyár ideiglenes részvénye 25 ezer korona értékben (Forrás: MaNDA Adatbázis, Magyar Nemzeti Múzeum - Budapest, CC BY-NC-ND)

Dőry Etelka 1912-ben alapította meg a Dőry Konzervgyárat. Az első világháború jelentős megrendeléseket hozott, és erősen meggyorsította a fejlődést. Az 1930-as években száz munkást foglalkoztattak a gyárban, alkalmi munkásként további, akár hatszáz fős csoportok is dolgozhattak itt. Nem túlzás azt állítani, hogy a dombóvári konzervgyár termékei világhírt szereztek: a befőttekből, lekvárokból, kandírozott gyümölcsökből Dél-Amerikába is vittek. 1914-ben a Magyar Államvasutak itt telepítette le Talpfatelítő Vállalatát. Az időjárás viszontagságait jól tűrő, első osztályú dombóvári talpfákat korszerű berendezésekkel konzerválták. 1925-ben az Esterházy-család Újdombóváron gőzmalmot építtetett. A nagy kapacitású üzembe a vasúthoz bekötött vágányokon óriási mennyiségű gabonát lehetett feldolgozásra ideszállítani. Dombóvár és Újdombóvár közigazgatási egyesítése a második világháború után, 1946-ban zajlott le. A Rákosi-diktatúrát követő, bizonyos fellendülést hozó 1960-as, 70-es években több dombóvári üzemet korszerűsítettek, és új gyárakat is építettek itt. Így lett Dombóvárnak kenyérgyára, kesztyűgyára, így kapott helyet a Láng Gépgyár és a Pátria Nyomda, végül a Csavaripari Vállalat. 1970-ben nyilvánították várossá Dombóvárt, ami újabb lökést adott a településfejlesztésnek. Áruház, szálloda, kultúrház, új iskolák, torna- és sportcsarnokok épültek. 1973-ban kezdtek bele a mára a város legfőbb idegenforgalmi nevezetességét jelentő Gunaras Termál- és Gyógyfürdő kiépítésébe.

Gunarasfürdő szabadtéri termálvizes medencéinek egyike 1985-ben (Forrás: MaNDA Adatbázis, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Budapest, CC BY-NC-ND)

Vegyük szemügyre kicsit tüzetesebben ezt az egyre népszerűbb és ismertebb pihenő területet. Nevének jelentését nem nehéz megfejteni, hiszen a 20. század első feléig itt libák úsztatója volt. Úgy tűnik, ezen a vidéken a hímnemű libák, azaz a gúnárok űzték többségükben ezt a sportot, ezért lett a hely neve Gunaras. A helyi történetek szerint úgy fedezték fel a víz gyógyító hatását, hogy a kukoricakapálásból hazafelé tartó asszonyok a tó forrásánál mosták meg lábukat. Tőlük szereztek tudomást mások is arról, hogy a víztől enyhültek vagy megszűntek reumatikus fájdalmaik. A fürdőépítés első üteme 1972-től 73-ig tartott. Érdekes volt az a szinte teljes körű összefogás, amellyel az építkezést a dombóváriak támogatták: a városban dogozó nyolcezer emberből 7162-en egy napi keresetükkel járultak hozzá a költségekhez. A fürdők mellett üdülőterületet alakítottak ki. Először 210 darab apró üdülőtelket parcelláztak ki. A fürdő megnyitásakor két darab 215 köbméteres termálmedence, kettő 35 köbméteres gyerekmedence, egy 1800 férőhelyes, váltókabinos öltöző, és egy százötven személyes bisztró állt a vendégek rendelkezésére.

A gunarasi strandfürdő napjainkban

Alig egy év múlva már bővítettek, egy 20X50 méteres, 1500 köbméteres sportmedence került a többi mellé. Szinte természetes, hogy egy mesterséges tavat is kialakítottak. Ezt a medencék leeresztett vizével táplálták. Egy év után ez a tó száz méter hosszú és száz méter széles volt, a dombóváriak ide jártak csónakázni és vízibiciklizni. Közben több száz hétvégi ház épült fel a telkeken. 1976-ban már százhúszezernél is több látogatót fogadtak a létesítményben. Elkerülhetetlenné vált a fürdő téliesítése, ami egyben bővítést is jelentett. Több száz férőhelyes öltözőket építettek, melyek magukban foglalták a zuhanyzókat és illemhelyeket, a fedett fürdőcsarnokban három medence volt, 1300 négyzetméteres területen. Ez egyben már azt is jelentette, hogy hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították Gunarast. 1986-ban, miután a gyógyászati részleg fejlesztése is befejeződött, újabb bővítés következett, szolgálatba lépett az óriáscsúszda és egy újabb hideg vizes sportmedence. A fürdő körül nyolchektáros parkot alakítottak ki. A kezdetben százszor száz méteres tó mára egyhektárossá vált, melynek partján minden korosztály megtalálja a neki megfelelő kikapcsolódási formát.

A gunarasi vizet a magas fluorid tartalmú alkáli-hidrokarbonát jellemzi. Bizonyítottan jól alkalmas mozgásszervi betegségek, gyomor- és bélbántalmak, nőgyógyászati, fogíny- és szájbetegségek kezelésére, de eredményesen alkalmazzák légzőszervi, szív és érrendszeri elváltozások gyógyításában, továbbá a bőrgyógyászatban is. A vízre huszonkettő különböző gyógyszolgáltatás épült, így a fürdő a régióban, de az országban is a legtöbb fajta kezelést tudja megadni vendégeinek. A fürdőben a gyógyászat mellett a hagyományos wellness, termál és strandszolgáltatások is megtalálhatók.

A város úgy él, akár egy ember - Dombovár

Dombóváron és környékén a törökök kiűzését követő időszakban békés lassúsággal fejlődhetett a vidék leginkább földművelésre épülő gazdasága. Egy 1851-es feljegyzésben a következőket olvashatjuk: „Dombóvár magyar mezőváros tolna megyében… Lakja 1200 katholikus, 80 zsidó, katholikus parochia, derék uradalmi épületekkel. Róna határa első osztálybeli, réttyei jók, szőlőhegye, erdeje bőséges…”

Dombovár vasútállomása (Fotó:By VT - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22503919)

A 19. század második felének közepén aztán Dombóvár fejlődésében hatalmas lépést jelentett a vasútépítés. 1872-ben a Dombóvár-Zákány, rá egy évre a Dombóvár-Bátaszék- Baja vonal készült el. 1882-ben adták át a Budapest és Pécs közötti vasútvonalat, ez érintette Újdombóvárt. 1906-ban készült el a Dombóvár-Veszprém közötti vonal, majd 1908-ra áthelyezték Újdombóvárra a bátaszéki vonalat, így a város az ország egyik legfontosabb és legnagyobb vasúti csomópontjává vált. Nagy törést jelentett a város életében az első világháború. Erről a vidékről főleg az olasz frontra, a híres doberdói csatatérre küldték a dombóvári katonákat, nagyon sokan elestek ott.

cgimnazium.jpgA dombovári Esterházy Miklós Nádor reálgimnázium 1930-ban

A tanácsköztársaság 133 napját a városban két tanár és egy kalauz vezetésével élték meg a dombóváriak. Az illetők nem lehettek népszerűek, a kommün bukása után kivégezték őket. A trianoni országcsonkítás Tolnát nem érintette. A két világháború közötti korszakban jelentősen fejlődött a város. A mai Újdombóvár rész kialakítása 1919-ben már elkezdődött: az Esterházy-birtokból kétszáz holdat kimértek ötszázkilencvenegy építési teleknek. 1925-re felépítették a Szent Orsolya-rendi zárdaiskolát, ahol az épületben legalábbis egészen 1959-ig tanítóképzés is volt. Ekkor tették át az oktatást Kaposvárra. Átadták az ipartestület moziját és vendéglőjét, 1927-ben pedig a községházát. Rá két évre a neves építész, Alpár Ignác tervei alapján felépítették az Esterházy Miklós Nádor Gimnáziumot. Ugyanebben az évben felépült a református templom, majd az evangélikusoké, 1934-ben pedig felszentelték katolikus templomukat. Ugyanebben az évben adták át a városi strandfürdőt is. A második világháború ugyan nem okozott akkora emberveszteséget a városnak, mint az első, ám a Dombóvárt 1944. december 1-jén megszálló szovjet katonák borzalmas mészárlást rendeztek itt. A világháborús emlékművön kétszáztizenhét áldozat nevét találjuk meg.

Dombóvár története tehát olyan akár, egy emberi élet, ahhoz, hogy mindig meg tudjon újulni, sokszor veszítenie is kell.

Városi képeslap - Munkácsy kapcsolata Békéscsabával

Szoros szálakkal kötődik Békéscsabához a legismertebb magyar festőművész, Munkácsy Mihály. A Steiner-Omaszta kúria ma Munkácsy Emlékház, melyben a mester kilenc festménye mellett sok-sok állandó és időszaki tárlat is helyet kapott.

A Munkácsy Emlékház (Fotó: Csabagyöngye Kulturális Központ)

Idézzük fel ennek kapcsán, hogy miként is került a festő kapcsolatba Békéscsabával. Sikerei csúcsán a Párizsban élő Munkácsy így emlékezett vissza Békéscsabára: „A város látképe csodálatba ejtett: hosszú-hosszú utca, egész alacsony, széles házak, mind rendjében, sorjában, akárcsak a Rue Rivolin Párizsban. A közepén, ahol az utcák metszik egymást, farkasszemet néz a két templom. Köröskörül csend. Harang szól mélabúsan…” Nyolcéves korában, miután teljesen elárvult, Miskolcról került ide 1852-ben. Anyja testvére, Reök István ügyvéd volt a gyámja, akihez később a világ távoli tájairól is gyakran hazajárt. A festő Gizella húga is a városban lakott, Steinerné Reök Saroltánál. „…A város legvégében áll ez a csinos ház… Széles lépcsőzet vezet fel az udvarról. A másik oldalon terasz uralkodik a nagy kert felett. Nagynéném, Steiner bácsi és Giza már a lépcsőn vártak. Mindnyájan megöleltek és nyomban otthonosan éreztem magam” - írta a kúriáról Munkácsy Mihály, ahol ma már a csabaiak büszkeségeként az ő emlékháza áll.

Munkácsy gyámja úgy döntött, mivel unokaöccse nem volt éppen jó tanuló, hogy iparosnak adja. 1855-ben a fiú Lang Mihály békéscsabai asztaloshoz került inasnak. Keserves inasévek után 1858-ban szabadult fel. Ekkor Aradra ment, ott Albrecht Ferdinánd műhelyében volt asztalossegéd. Valóságos nyomorban élt, súlyosan megbetegedett, és 1860-ban hazatért, de ekkor már nagybátyja-gyámja Gyulán lakott. Reök István valamiféle munkaundort gyanított ebben, vissza akarta küldeni Aradra Munkácsyt, akiről igen rövid idő alatt kiderült, hogy valóban komolyan beteg. Felépülése közben rajzolással foglalta el magát. Bizonyos Szamossy Elek akkortájt Wenckheim gróf kastélyában dolgozott. A véletlen hozta össze Munkácsy Mihállyal. A fiatalember megmutatta Szamossynak a rajzait, aki jól megnézte azokat és alkotójukat, majd azt mondta: Magából talán más is lehetne, mint asztalos. Gyorsan kialakult köztük a mester-tanítvány viszony, 1862-től már együtt dolgoztak. Tizenhat éves volt tehát a fiatalember, amikor egy akadémiai képzettségű festő tanítványa lett, akitől nemcsak a technikát leste el, de általa megismerte a művészettörténet alapjait is. Egy megrendelőjük, Ormos Zsigmond, temesi főispán, aki mellesleg műgyűjtő és művészettörténész is volt, tovább gyarapította a fogékony festőjelölt tudását.

munkacsy.jpgVilt Tibor alkotás Békéscsabán, a szoborsétányon áll

Munkácsy tizennyolc évesen került Pestre, ahol a fiatal művészek azonnal befogadták, és körükben villámgyorsan megszerezte az ezekben a körökben elengedhetetlen műveltséget. Than Mór és Ligeti Antal továbbsegítették szakmai fejlődését, ennek egyik eleme volt, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Képtárában festményeket másolhatott. Reök István féltette unokaöccsét, próbálta visszatéríteni az asztalossághoz, ám nem járt sikerrel. A fiatalember festőként akart boldogulni. A Pesti Főreáltanoda igazgatója 1864-ben kiadott egy műveltségi bizonyítványt arról, hogy Munkácsy Mihály műveltsége megfelelő, apróbb hiányosságai pótolhatók. Miután eladta első képeit, a Bécsi Képzőművészeti Akadémiára ment tanulni. Közben vissza-visszajárt Békéscsabára, ahol megrendelésekre portrékat készített. Ekkor már a nagybácsi sem tiltakozott gyámolítottja pályaválasztása miatt. Nevelővárosa, Békéscsaba nagyon büszke világhírű fiára. Az emlékház és a múzeum mellett két igen rangos szobrász Munkácsyt ábrázoló szobra is erről tanúskodik, az egyiket Borsos Miklós, a másikat Vilt Tibor készítette.